Upozornění pro občany

Tereza Wolkerová  Sdílet článek na nebo

Lesy České republiky, s.p., lesní správa Nové Město na Moravě upozorňuje občany, aby nevstupovali do státních lesů v obvodu obce a v obvodu sousedních obcí. …

Upozornění pro občany

Lesy České republiky, s.p., lesní správa Nové Město na Moravě upozorňuje občany, aby nevstupovali do státních lesů v obvodu obce a v obvodu sousedních obcí. Lesní porosty v této oblasti jsou vážně poškozeny v důsledku silného větru ze dne 29. října2017. Při vstupu do těchto porostů hrozí ohrožení života či vážné poškození zdraví v důsledku pádu stojících stromů. Vstup do těchto porostů se do doby zpracování kalamity nedoporučuje.

Za lesní správu Ing. Josef Pollak

Soubory ke stažení