Informační centrum

Publikace

TAM KDE KONČÍ CESTA – Vesnička Habří na Vysočině ve vzpomínkách pamětníků

Kniha složená převážně ze vzpomínek pamětníků, kteří vyprávějí o životě v malé vesničce Habří na Vysočině, jak si ho pamatují z dětství nebo z vyprávění svých rodičů a prarodičů. Fascinující popis života na venkově v historii, která není tak vzdálená, a přesto pro nás dnes už nepředstavitelná. Příběhy dávných obyvatel umocňuje nádherné údolí řeky Bobrůvky, ve kterém se odehrály.

Vydalo nakladatelství Anima manege 2023. Autor: Andrea Buchtová

Cena: 390 Kč

HLUBOKÁ VODA, NEJHLUBŠÍ LES – Strašidla podle zkušenosti a tradice

Katalog výstavy Horácké galerie a Horáckého muzea 18.3.- 18.9. 2022

Skupinová výstava , která se pokoušela nahlédnout fenomén lesních a vodních duchů v českém umění 19. a 20. století, navíc v dialogu s díly současných českých umělců. Soustředila se hlavně na dvě bytosti obývající krajinu severního Horácka – postavy vodníka a hejkala.

Vydala Horácká galerie v NMnM 2022, kurátoři Alice Hradilová, Jakub Orel Tomáš, Martin Jiroušek.

Cena 320 Kč.

HANIN KUFŘÍK

Pozoruhodný skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové z Nového Města na Moravě. Dívka zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Příběh rodiny Bradyových zrekonstruovala Fumiko Išioka, zakladatelka Tokijského centra pro studium holocaustu, ve kterém se v roce 2000 objevil kufřík, na jehož vrchní straně byla bíle napsána tato slova: Hana Brady, 16.5.1931, sirotek. Záhada Hanina kufříku zavede čtenáře knihy o 70 let zpět k malé dívce a její rodině, která žila šťastně v Československu, než došlo k nacistické invazi. Předmluva Hanina bratra Jiřího Bradyho. K. Levine pracuje jako producentka a za svoji práci pro rozhlas získala řadu ocenění.

Vydal Portál, Praha 2013, 117 s., čb foto, autor: Karel Levine.

Cena: 189Kč.

HISTORIE OCHOTNICKÉHO DIVADLA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ A OKOLÍ

Kniha provede slovem i obrazem historií ochotnického divadla v Novém Městě na Moravě a v jeho místních částech. Text knihy je členěn v chronologickém sledu kapitol věnovaných jednotlivým spolkům, sdružením a souborům, které zde ochotnické divadlo hrály. Každá kapitola je doplněna přehledem odehraných her a seznamem ochotníků. Text oživují snímky, dobové plakáty a fotografie z jednotlivých divadelních představení.

Vydavatel: Novoměstská kulturní zařízení. Autoři: Jiří Janíček, Vít Křesadlo , 142 str.

Cena: 330 Kč

 

ZMIZELÉ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ. PROCHÁZKA NOVOMĚSTSKÝMI ULICEMI

Publikace Zmizelé Nové Město na Moravě je souborem statí věnovaných jednotlivým ulicím Nového Města na Moravě. Vychází ze seriálu článků publikovaných v místním zpravodaji Novoměstsko. Každá z historických ulic města je tu zastoupena několika články různých autorů. Pohledy do minulosti ulic založené na výzkumu dobových dokumentů přináší historik a městský kronikář Vít Křesadlo, významné osobnosti spojené s určitou ulicí připomíná spisovatelka a novinářka Věra Rudolfová a to vše doplňují a oživují vzpomínky pamětníků.

Vydala Novoměstská kulturní zařízení, Nové Město na Moravě 2016, autoři: Kol. autorů, čb foto, 175 s.

Cena: 199 Kč

 

ZMIZELÉ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ. PROCHÁZKA PO DOMECH, ŽIVNOSTECH A ŘEMESLECH

Po necelých třech letech vychází pokračování knihy Zmizelé Nové Město na Moravě. Nový podtitul Procházka po domech, živnostech a řemeslech naznačuje, kterým směrem se druhá kniha kolektivu autorů, známých jako „novoměstští uličníci“ vydává. Šest desítek článků publikovaných v místním zpravodaji Novoměstsko doplňují dobové fotografie a nově výřezy katastrálních map a plány města, aby také mladší čtenáři mohli konfrontovat minulost Nového Města se současností.

Vydala Novoměstská kulturní zařízení, Nové Město na Moravě 2019, autoři: Kol. autorů, čb foto, 160 s.

Cena: 199 Kč

 

KRAJ NÁVRATŮ I LOUČENÍ

Nová publikace Věry Rudolfové má název Kraj návratů i loučení a navazuje na knihu Kraj návratů i setrvání, která vyšla v roce 2015. 
Obsahuje medailonky osobností kulturního života z Nového Města na Moravě a okolí. Jde o méně známé, nebo téměř zapomenuté umělce, kteří se tu narodili, tvořili, nebo se do svého rodiště rádi vraceli. Autorka se v publikaci věnuje i pražským a brněnským umělcům, kteří na Vysočině hledali inspiraci pro svou tvorbu. 
Touto publikací chce autorka připomenout širší veřejnosti méně známé umělce a kulturní pracovníky, přiblížit nejen jejich tvorbu, ale také životní osudy.

Vydalo nakladatelství TVÁŘE, Žďár nad Sázavou 2018, autor: Věra Rudolfová, 224 s.

Cena: 249 Kč

 

KRAJ NÁVRATŮ I SETRVÁNÍ

Kniha navazuje na edici již vydaných publikací – Kraj věčných návratů, Kraj návratů a setkání, Kraj návratů a inspirace, Kraj návratů a vzpomínek. Obsahuje medailónky osobností kulturního života na Českomoravské vysočině. Osobností, které se tu buď narodily, působily a tvořily nebo se na Novoměstsko a Žďársko často vracely. Autorka chce touto publikací připomenout širší veřejnosti méně známé umělce a kulturní pracovníky, přiblížit nejen jejich tvorbu, ale také životní osudy.

Vydalo nakladatelství TVÁŘE, Žďár nad Sázavou 2015, autor: Věra Rudolfová, 192 s.

Cena: 229 Kč

 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VČERA A DNES

Kniha nazvaná „Nové Město na Moravě včera a dnes“ s textem Kateřiny Skalníkové nenabízí pouze pohled do historie díky dobovým fotografiím města, ale ukazuje i srovnání se současnými fotografiemi Milana Šustra. Celobarevná publikace zve na pomyslnou procházku Novým Městem na Moravě a ukazuje proměny, jakými město prošlo během posledního století.

Vydalo nakladatelství TVÁŘE, Žďár nad Sázavou 2018, autoři: Milan Šustr a Kateřina Skalníková, 128 s.

Cena: 319 Kč

 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VČERA A DNES II

Nové vydání knihy „Nové Město na Moravě včera a dnes II“ vyšlo v roce 2022 a zachycuje historickou a dnešní podobu Nového Města na Moravě a narozdíl od prvního dílu i jeho místních částí. Současné texty fotografa Milana Šustra doplňují poutavé texty historika Horáckého muzea Libora Denka, který popisuje jednotlivé dvojice fotografií. Čtenáři tak mají možnost vidět centrum zimních sportů na Vysočině, jak vypadalo dříve, jeho současnou podobu, ale také se dozvědět spoustu zajímavých informací.

Vydalo nakladatelství TVÁŘE, Polnička 63, autoři: Milan Šustr a Libor Denk, 93 s.

Cena 299 Kč

 

TOULKY ŽĎÁRSKÝMI VRCHY S BINOKULÁREM A MIKROSKOPEM

Česko-anglické texty.

Vydáno vlastním nákladem, Karel Daněk 2016, barevné foto, 80 s.

Cena: 111 Kč

 

VENKOVSKÉ STAVBY NA MORAVSKÉM HORÁCKU

Autoři knihy PhDr. Věra Kovářů a Mgr. Jan Kuča otevírají na stránkách knihy půvab a hodnoty lidové architektury vesnic a městeček moravské části Vysočiny. Zároveň věnují pozornost historickým kořenům vzniku venkovské zástavby i jejím proměnám až k dnešním dnům.
Četné mapy a bohatá fotodokumentace slouží k orientaci čtenáře a k jeho informaci o kraji, vyhledávaném nejen pro přírodní krásy, ale také pro architektonické a výtvarné umění, jímž je Moravské Horácko neobyčejně přitažlivé.

Vydalo Nakladatelství Sursum a Novoměstská kulturní zařízení, Tišnov-Nové Město na Moravě 2009, autoři: PhDr. Věra Kovářů a Mgr. Jan Kuča, barevné foto, anglické resume, 267 s.

Cena: 410 Kč

 

STRAŠIDLA, LYŘAŘI, SVATÍ…

Karel Němec ve sbírkách Horáckého muzea

Kniha věnovaná všestrannému novoměstskému umělci. Vydalo Horácké muzeum v prosinci 2019,

autoři: Alice Hradilová, Hana Klínková.

Cena 269,- Kč

 

HISTORICKÝ KALENDÁŘ NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA LÉTA 1850 – 1918

Kniha nabízí pohled do novodobých dějin Nového Města na Moravě. Cílem je zmapovat část novoměstských dějin, jež nebyla zpracovavána. Jedná se o dějiny v datech, tedy o chronologický přehled nejdůležitějších událostí v životě města. Závěr knihy je doplněn o černobílé dobové fotografie.

Vydalo Nové Město na Moravě, 2005, autoři: Vít Křesadlo, Miroslav Kružík.

Cena: 270 Kč

 

HISTORICKÝ KALENDÁŘ NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA LÉTA 1918 – 1945

Po úvodní kapitole České země za republiky a protektorátu následuje heslář významných událostí ve městě seřazených podle data. Černobílé fotografie z tohoto období dějin města doplňují texty v závěru knihy.

Vydalo Nové Město n. M. 2008. autoři: Vít Křesadlo a Miroslav Kružík.

Cena: 270 Kč

 

 

VZPOMÍNKY NA CYRILA MUSILA

Vzpomínky dcery, přátel a dalších pamětníků na lyžařského závodníka, podnikatele, odbojáře a politického vězně Cyrila Musila (1907-1977), rodáka z obce Studnice u Nového Města na Moravě.

Vydala Novoměstská kulturní zařízení, Nové Město na Moravě 2017, autor: Helena Zelená Křížová, čb foto, 44 s.

Cena: 68 Kč

 

PŘEŽIL JSEM /FRONTOVÝ DENÍK Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY/

Novoměstský občan František Kubík prožil dva roky 1. světové války na ruské a italské frontě. Denně si stručně zapisoval hlavní události, které se ho týkaly a které sám viděl a prožil. Tyto stručné poznámky pak ve 20. letech přepsal a doplnil obsáhlejším textem a v 60. letech ještě přidal některé události, které se mu při prvním přepisování zdály bezvýznamné. Přepis deníku je doplněn obrazovou přílohou.

Vydalo Horácké muzeum, Nové Město na Moravě 2005, brož., 149 s, barevné foto, autor: František Kubík.

Cena: 115 Kč

 

IVAN SEKANINA (1900 – 1940)

Monograficky koncipovaná publikace připomíná život a dílo novoměstského rodáka, známého především jako bojovníka proti fašismu. Autor rozčlenil tématiku do devíti kapitol: Rodinné prostředí, Prostějov a Jiří Wolker, Vysokoškolská studia, Vůdcem socialistických studentů, Na kulturní frontě, Funkcionářem satelitních organizací KSČ, Proti fašismu a válce, Lipský proces, Život proti smrti. Muzeum ji doplnilo vzpomínkou místního spoluvězně z koncentračního tábora. Příležitostí k vydání první monografie v republice bylo 100. výročí narození významného antifašisty, zavrženého vlastní stranou.

Vydalo Horácké muzeum, Nové Město na Moravě 2000, brož., 52 s, černobílé foto, autor: Pavel Marek.

Cena: 58 Kč

 

 

PŘÍBĚH TÉMĚŘ ZAPOMENUTÉHO POLITIKA JAROMÍRA NEČASE

Práce určená původně jako příspěvek do odborného tisku vyšla ke 100. výročí narození novoměstského rodáka, ministra sociální péče a člena československé exilové vlády v Londýně. Hlavní pozornost je věnována činnosti ing. Jaromíra Nečase v době před Mnichovem a za okupace. Textová příloha čerpá z regionálního tisku a exilového týdeníku Čechoslovák. Připomenutí Nečasovy osobnosti by mělo být pobídkou ke zpracování monografie tohoto politika s velkým morálním kreditem.

Vydalo Horácké muzeum, Nové Město na Moravě 2000, brož., 24 s, černobílé foto, autor: Jiří Mikulka.

Cena: 38 Kč

 

 

MĚSTO MÉHO SRDCE (NOVOMĚSTSKÉ OSOBNOSTI NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH)

Publikace představuje výtvarné umělce Vincence Makovského, Jana Štursu, Věru Frömlovou – Zezulákovou, Pavla Kopáčka, Arnošta Košíka, Jiřího Šebka;uměleckého knihvazače Bohuslava Plevu a geografa a kartografa Josefa Vykutila.
Autorka, redaktora Českého rozhlasu v Brně, vybrala a zpracovala do písemné podoby své pořady týkající se významných rodáků z Nového Města na Moravě.

Vydalo Horácké muzeum, Nové Město na Moravě 2002, brož., 54 s, černobílé foto, autor: Věra Rudolfová.

Cena: 55 Kč

 

DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN V OKRESE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU A OKOLÍ

Publikace vzniklá jako katalog k mineralogické expozici Horáckého muzea se věnuje historii a současnosti průzkumu a těžby nerostů na území bývalého žďárského okresu s přesahem za hranice (včetně Čech). Připomenuty jsou rovněž projekty prováděné hornickým způsobem. Do publikace je vložena přehledná mapa. Seznam použité literatury obsahuje 198 položek.

Vydalo Horácké muzeum, Nové Město na Moravě 2000, brož., 67 s, černobílé foto, autor: Jindřich Pařízek.

Cena: 66 Kč

 

 

MASARYK A NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ S PŘÍBĚHY NOVOMĚSTSKÝCH POMNÍKŮ

Knížka vydaná ke stému výročí vzniku republiky přibližuje osobnost našeho prvního prezidenta ve vztahu k jeho blízkým, ale i  přátelům z Novoměstska (Leander Čech, Karel Sáblík, Jan Karafiát..) , jeho návštěvy Nového Města 1906 a 1928. Druhá část je věnovaná novoměstským pomníkům vztahujícím se k české státnosti.
Vydal Novoměstský okrašlovací spolek 2018, autor Jaromír Černý
Cena 71,- Kč

 

RUMUNSKÉ VOJSKO V ROCE 1945 NA NOVOMĚSTSKU

Novoměstský okrašlovací spolek se  vydává po stopách rumunských křížů, které vznikly při pobytu rumunského vojska v okolí Nového Města na konci druhé světové války. Připomíná tak důležitou kapitolu v dějinách osvobození. Málokdo ví, že rumunská armáda osvobodila přes 1170 československých měst a obcí. Některé kříže a kaplička u Kadova již nestojí, ten u Kadova byl zásluhou okrašlovacího spolku obnoven.

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek 2015, sestavil Jaromír Černý.

Cena 60,- Kč

 

ZAHRANIČNÍ ARMÁDA 1939–1945, Místo narození: politický okres Nové Město na Moravě

Kniha čtenáře seznamuje s dějinami druhého československého zahraničního odboje. Řadami československých zahraničních formací prošlo během války na 40 tisíc mužů a žen, kteří bojovali na všech frontách. Nejméně 54 z těchto vojáků pocházelo z tehdejšího politického okresu Nové Město na Moravě. Také oni byli při všech důležitých bojových operacích našich zahraničních jednotek a některá z nich na bojištích, ležících stovky kilometrů od jejich domovů, dokonce položili své životy. Jejich životopisy provázejí kapitoly věnované „velkým dějinám“, anebo jsou připojeny ve zvláštní biografické části. Kniha je založena na primárním studiu archivních pramenů a je doplněna desítkami unikátních dobových fotografií, nichž některé jsou publikovány vůbec poprvé.

Vydalo nakladatelství TVÁŘE, s.r.o., Žďár nad Sázavou 2020, autor: Jiří Plachý, 191 s.

Cena: 399 Kč

 

80 LET JSME VÁM NABLÍZKU ANEB PŘÍBĚH NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICE

Poznáte příběhy lidí, kteří nemocnici budovali, kteří v ní pracovali a pracují. Již 80 let je lidem tato nemocnice nablízku, i proto se rozhodli připomenout a přiblížit všechny důležité události a okamžiky její existence i z doby, kdy se o její stavbě teprve začalo uvažovat. Publikace čerpá informace nejen z různých doložených písemných pramenů, ale také ze vzpomínek a příběhů současných a bývalých zaměstnanců. Tak ožívá historie, která se píše každým dnem znovu a znovu.

Vydala Nemocnice Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě 2019, autor: Tamara Pecková Homolová, 84 s.

Cena: 240 Kč

 

GENERÁL RUDOLF PERNICKÝ

Životní příběh generálmajora Rudolfa Pernického vydaná Novoměstským okrášlovacím spolkem. Tato publikace byla připravována u příležitosti oslav 75. výročí vítězství nad německým nacismem.

Vydáno v dubnu 2021 s nákladem 300 výtisků v edici Vlastivědné střípky novoměstské jako 8. sešit. Napsali: Anna Doležalová a Jaromír Černý, 92 str.

Cena: 100 Kč

 

HLUBOKÁ VODA, NEJHLUBŠÍ LES: STRAŠIDLA PODLE ZKUŠENOSTI A TRADICE

Katalog vydala Horácká galerie v Novém Městě na Moravě v roce 2022.
Texty katalogu: Alice Hradilová, Martin Jiroušek, Jakub Orel Tomáš
Jazykové korektury: Alena Benešová
Fotografie: Michaela Dvořáková, Jakub Orel Tomáš, Alšova jihočeská galerie, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Středočeského kraje, Národní galerie Praha, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Městské muzeum ve Volyni, Patrik Šimon, Robert Runták, Miloslav Černý
Tisk: Tiskárna Unipress s.r.o., Žďár nad Sázavou

Cena: 320 Kč

 

KŘÍŽOVÉ KAMENY OKRESU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Autorem knihy je Pavel Izdný a o své práci v úvodu knihy říká: „Soupis zahrnuje křížové kameny okresu Žďár nad Sázavou tj. kamenné kříže z jednoho kusu a kameny se znamením kříže, výjimečně i se znamením kalicha, obsahují i text. Vychází z evidence Společnosti pro výzkum kamenných křížů při Muzeu Aš a je doplněn o další památky. Ve většině případů připomínají tragickou událost, výjimečně jsou současně i hraničními kameny. Fotografie jsem pořizoval od roku 2004. …

Autor textů a fotografií: Pavel Izdný ; Rok vydání: 2022 ; Vydáno vlastním nákladem ; Tisk: Print World.

Cena: 260 Kč 

HRAD SKÁLY VYDAL SVÉ TAJEMSTVÍ

Reprezentativní publikace, která čtivou formou přibližuje průběh rozsáhlého výzkumu tohoto naprosto ojedinělého hradu, jehož 3 obvodové stěny tvoří skály. Seznamuje s jeho historií od počátků až do poloviny 15. století, včetně závěrečné bitvy o něj. Podrobně popisuje jednotlivé objekty až do poslední fáze, kdy se na něm usadili penězokazci. Dále obsahuje podrobný výčet, popis a rozbory nálezů, především množství unikátních kovových artefaktů a keramiky, ale i skla (import Itálie), kamenných výrobků-především dělových koulí, rozbory a datování dřevin, numismatických nálezů z celé střední Evropy, pylových analýz, a podrobně se věnuje rozboru značného množství zvířecích kostí. Nálezy ukazují na luxusní sídlo.

Autor: Ludvík Belcredi

Cena: 950 Kč

Informační centrum

Vratislavovo náměstí 114
592 31 Nové Město na Moravě

Naši partneři

point_upgrade_2022_vectorKoruna Vysočiny 03Cyklisté vítániicko-grenČEZKzN_banner_250x250