Informační centrum

Tříkrálová sbírka

/ Matěj Petr

Poprvé po dvaceti letech nevyšly tři králové v první den nového roku do ulic. Pokračující epidemie COVID-19 a s ní související nastavení protiepidemických opatření tradiční tříkrálovou koledu neumožňuje.

Tříkrálová sbírka

Organizace sbírky se proto přesouvá aktuálně do online prostoru. Možností, jak podpořit služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou, je mnoho. Jednou z nich je online kasička umístěná na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde si dárce sám určí, které Charitě chce pomoci. Všechny další formy podpory včetně online kasičky naleznou zájemci i na webu www.zdar.charita.cz.

„Je nám velice líto, že prozatím nemůžeme koledovat tak, jak jsme po dvacet let zvyklí a přinášet tím v této nelehké době radost. Nicméně respektujeme nastavená opatření a nepřestáváme doufat, že v druhé polovině ledna přece jen tři králové budou moci na svou tradiční pouť vyrazit. Nyní prosíme naše koledníky, aby prozatím do ulic nevycházeli a čekali na naše pokyny ke koledování,“ sdělila Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro okres Žďár nad Sázavou.

V současné době vyjednává žďárská Charita umístění kasiček na veřejných místech zejména ve velkých městech okresu. Aktuální seznam míst bude na začátku ledna vyvěšen na webových stránkách i sociálních sítích Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Termín tříkrálové koledy byl pro rok 2021 mimořádně prodloužen až do 24. ledna.  Aktuální informace, pozvánky na online akce včetně online benefice ve spolupráci se základními školami žďárského okresu a zajímavá videa nalezne veřejnost na webu www.zdar.charita.cz.

„Tříkrálové finance jsou pro nás velmi důležité, a proto pevně doufám a věřím, že si nás tentokrát tříkráloví dárci najdou a budou k nám štědří i přesto, že by je třeba koledníčci nemohli sami navštívit. Prosím, využijte případně všech ostatních možností, jak Tříkralovou sbírku podpořit. Je pro nás významným finančním zdrojem, protože pomáhá právě tam, kde finance nejvíce chybí nebo se obtížně získávají. Několikrát například tříkrálové peníze zachránily služby, které se nepodařilo plně podpořit z veřejných zdrojů, a které bychom museli bez této pomoci omezit. V roce 2021 budou ještě důležitější než jindy. S velkými obavami sledujeme připravované změny v daňovém systému, na které se stejnou obavou reagují obce i kraj, které jsou našimi podporovateli. Už nyní máme zprávy, že objem financí určený pro naše služby bude v příštím roce i z těchto důvodů omezený. Prosím, nezapomeňte na nás a pomáhejte s námi,“ upřesňuje důležitost a potřebnost sbírky pro žďárskou Charitu ředitelka Ing. Jana Zelená.

Tříkrálová sbírka bude otevřená celoročně. Přispívat bude možné stále na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol pro žďárskou Charitu 77706800. Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90.

Do tříkrálové sbírky je možné přispět i na Informačním centru, kde je připravena kasička.

Foto: archiv Charita Česká republika

Informační centrum

Vratislavovo náměstí 114
592 31 Nové Město na Moravě

Naši partneři

point_upgrade_2022_vectorKoruna Vysočiny 03Cyklisté vítániicko-grenČEZKzN_banner_250x250