Soutěž „Vysočina – nejlepší dovolená“

Tereza Orosová  Sdílet článek na nebo

Destinační společnost Koruna Vysočiny se zapojila do soutěže „Vysočina – nejlepší dovolená“, kterou vyhlásil Kraj Vysočina na podporu a oživení regionální ekonomiky v cestovním ruchu. …

Soutěž „Vysočina – nejlepší dovolená“

Destinační společnost Koruna Vysočiny se zapojila do soutěže „Vysočina – nejlepší dovolená“, kterou vyhlásil Kraj Vysočina na podporu a oživení regionální ekonomiky v cestovním ruchu. Do soutěže se mohly zapojit různé subjekty, které v reakci na nedávnou pandemii onemocnění COVID-19, vytvořily nové komplexní nabídky služeb.

Na nejvyšší ocenění ve výši 100 000 Kč dosáhlo 10 TOP příspěvků, které komise ohodnotila jako špičkově připravené a kvalitní produkty cestovního ruchu s vysokým potenciálem oslovit konkrétní typy návštěvníků. Mezi tyto projekty se zařadily hned 3 projekty Koruny Vysočiny: Putování za sochami Michala Olšiaka, Instagramová stezka, Koruna Vysočiny sklářská. Za projekty Dobrodruh Koruny Vysočiny a Ztracené drahokamy Koruny Vysočiny jsme získali druhé místo, s finančním plněním 60.000,- Kč, a za projekt po Koruně za Korunu jsme získali třetí místo a částku 30.000,- Kč.

Finanční prostředky, které jsme získali prostřednictvím soutěže, budou použity na realizaci těchto projektů a rozšíření nabídky pro návštěvníky regionu.