Informační centrum

RubrikaKomise kulturní a společenská

Předseda/kyně

Mgr. Renata Slámová

Členové komise

Lada Hubáčková Pokorná
Mgr. Hana Knapčoková
Mgr. Vít Křesadlo
PharmDr. Lenka Nepustilová
Martina Strachoňová
MVDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Helena Zelená Křížová

Zapisovatel komise

pracovník odboru ŠKSV

obecná pravomoc a působnost komise:

 • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti společenského a kulturního života radě města
 • vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti kultury a společenského života na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města
 • projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v kulturní a společenské oblasti, postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města

specifická pravomoc a působnost komise:

ve městě vč. místních částí

 • navštěvování občanů města a místních částí v domovech důchodců či v obdobných zařízeních
 • spolupráce a organizace zveřejňování jubileí občanů s jejich souhlasem (75, 80, 85 a více) v Novoměstsku
 • spolupráce a organizace vítání dětí do života a při jubilejních svatbách
 • spolupráce a organizace každoroční akci setkání rodáků ve věku 50 let
 • organizace či součinnost na slavnostním vyřazování předškolních děti z mateřských škol
 • vyjadřuje se k žádostem o finanční příspěvek v oblasti kultury
 • navrhuje rozdělení finanční dotace z programu grantů a příspěvků města na daný rok v oblasti kultury
 • stanovuje, která životní jubilea významných občanů se budou v daném roce připomínat (článek v Novoměstsku, připomínková akce aj.)

ve městě vyjma místních částí

 • navštěvování občanů při příležitosti jubileí vč. předání věcného daru

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě

Nebyly nalezeny žádné články.

Informační centrum

Vratislavovo náměstí 114
592 31 Nové Město na Moravě

Naši partneři

point_upgrade_2022_vectorKoruna Vysočiny 03Cyklisté vítániicko-grenČEZKzN_banner_250x250