Přírodní učebna Hrnečnice

Matěj Petr  Sdílet článek na nebo

Milí přítelé, je tomu již pár let, co z iniciativy Sdružení Krajina vznikla poblíž novoměstského koupaliště v lokatitě Hrnečnice přírodní učebna. V té žáci sledují …

Přírodní učebna Hrnečnice

Milí přítelé,

je tomu již pár let, co z iniciativy Sdružení Krajina vznikla poblíž novoměstského koupaliště v lokatitě Hrnečnice přírodní učebna. V té žáci sledují základní fyzikálně-chemické vlastnosti vody, vývoj vegetace na lokalitě, výskyt obojživelníků a drobných vodních bezobratlích. Seznamují se zde také s praktickými činnostmi v přírodě a údržbou přírodní lokality.

Sdružení krajina se nyní rozhodlo učebnu rozšířit o další prvky. Tak začal projekt Pro šťastnější děti, žáby a brouky, který můžete podpořit na Startovači, kde na vás navíc čekají atraktivní odměny.

Nechť se tedy dílo daří a učebna vzkvétá!