Informační centrum

Informační centrum využívá dotace

/ Nové Město na Moravě

Částku 52 916 Kč získalo novoměstské informační centrum v uplynulých dvou letech z dotací Kraje Vysočina. Dotace na podporu turistických informačních center Krajský úřad vypisuje …

Informační centrum využívá dotace

Částku 52 916 Kč získalo novoměstské informační centrum v uplynulých dvou letech z dotací Kraje Vysočina. Dotace na podporu turistických informačních center Krajský úřad vypisuje pravidelně. „Podmínkou žádosti je splnění řady kritérií. K těm hlavním patří celoroční otevírací doba, členství v Asociaci turistických informačních center (ATIC), poskytování bezplatných informací o atraktivitách v cestovních ruchu, kulturních, společenských a sportovních akcích, webové stránky, jazykové znalosti zaměstnanců a také vybavení centra PC, tiskárnou, kopírkou, scannerem, faxem,“ vypočítává základní kritéria vedoucí IC Jitka Svojanovská. S každým dalším kritériem se šance na získání a výši příspěvku zvyšuje. Jedná se například o směrovky k sídlu IC na příjezdových komunikacích, bezbariérový přístup, každoroční prověření službou Mystery shopping, průvodcovské služby, účast na odborných seminářích, fotodokumentaci turistických cílů, aktualizaci databáze akcí konaných v Kraji Vysočina, shromažďování statistických informací a další podmínky. „Většinu podmínek bez problémů splňujeme, bohužel nám chybí úschovna zavazadel a certifikace značkou Cyklisté vítáni. Na tyto služby nemáme zatím prostory, ale plánovaná dostavba zázemí IC by tyto problémy měla vyřešit, a mohli bychom si tak zažádat o vyšší dotaci,“ dodává Jitka Svojanovská. V roce 2014 byla IC přiznána dotace ve výši 22 916 Kč, za kterou byly vytištěny letáky Stezky pro pěší v Ochoze a zakoupeny oboustranné reklamní stojany A1. V loňském roce IC získalo 30 000 Kč na tisk letáků Umělci Novoměstska, Sgrafita Karla Němce na kostele sv. Kunhuty a zakoupení dvou nových židlí za obslužný pult IC. O dotace z Kraje Vysočina bude novoměstské IC žádat i letos. Cílem je pořízení nového prezentačního stanu, který IC používá na kulturních a především sportovních akcích, včetně významných sportovních událostí ve Vysočina Areně. Prezentační stan by měl mít konstrukci, která zaručí odolnost i při nepříznivém počasí. Cena stanu včetně grafického potisku s motivy biatlonistů a cyklistů by neměla přesáhnout 43 000 Kč. -red-

Informační centrum

Vratislavovo náměstí 114
592 31 Nové Město na Moravě

Naši partneři

point_upgrade_2022_vectorKoruna Vysočiny 03Cyklisté vítániicko-grenČEZKzN_banner_250x250